บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ทำพีอาร์แบบไหน…โดนใจทุกGen

Happyiskey ติดตาม กำลังติดตาม
เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 - 17:08 น.
AA 4

การทำพีอาร์หรือการประชาสัมพันธ์ที่จะต้องร่วมมือกับสื่อมีเดียเพื่อให้ลงข่าวต่างๆสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้บุคคลต่างๆรับรู้ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นสามารถรับสื่อได้ทุกเพศทุกวัย แต่ข่าวสารที่ส่งไปนั้นจะกระจายไปอย่างทั่วถึงหรือไม่ แน่นอนว่าบางข่าวนั้นต้องการสื่อให้แค่คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่ในยุคที่ทุกอย่างเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ตและมือถือนั้น ไม่ว่าจะเป็นใคร Gen ใดก็สามารถรับข่าวประชาสัมพันธ์ได้

PR (Public Relations) การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารไปยังสาธารณชนเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ หรือลดความขัดแย้ง แก้ไขข้อผิดพลาดบางประการ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้ผู้รับสารเกิดความชื่นชอบและประทับใจในองค์กรหรือตราสินค้า อันจะนำไปสู่เป้าหมายด้านความร่วมมือในที่สุด เมื่อทราบหลักการเบื้องต้นของพีอาร์แล้ว ก็สามารถที่จะนำความคิดสร้างสรรค์สไตล์คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น Gen Y, X หรือ Z ก็สามารถรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นได้ แม้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างวัย อายุและทัศนติความคิดต่างๆที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากเกิดต่างยุคสมัยกัน แต่ความก้าวหน้าทางดิจิตอลที่เราสามารถผสมผสานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลาย เช่น เราสามารถใช้ Influencer/Blogger ที่เป็นต่าง Gen กัน เช่นแม่และลูก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ความคิดเห็นทั้งด้านดีและด้านที่สามารถนำไปปรับปรุงได้ของคนทั้งสอง Gen การเข้าถึงของผู้บริโภคและลูกค้าทั้งสอง Gen นั้นสามารถที่จะรับข้อมูลที่สื่อไปได้อย่างเข้าใจ การสื่อสารผ่าน Influencer ที่ต่าง Gen กันนั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะจะได้เห็นถึงความรักและความเข้าใจของคนสองรุ่น ไม่ว่าจะเป็น แม่ลูก พ่อลูก หรือตายายและหลาน ซึ่งทุกคนสามารถที่จะสื่อสารให้ข้อมูลตามที่แต่ละ Gen เข้าใจ นอกจากนี้ยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการบริการประเภทใด การนำ influencer ต่างรุ่น GEN นั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านประกันและการเงิน ที่สามารถแชร์ประสบการณ์แบ่งปันการออมเงิน การทำประกันเพื่อวางอนาคตเกษียณให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและหันมาทำประกัน เป็นต้น บริษัท PR Agency Bangkok หรือ PR Agency Thailand ที่จะตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์ (PR) นั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์รวมถึงมีหลักการวางแผนที่ให้ประโยชน์ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ครบครันไปด้วยประสบการณ์และความสัมพันธ์อันดีต่อสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ทุกประเภทสื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม Spark communications 

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20

ทำพีอาร์แบบไหน…โดนใจทุกGen